home
aankoop keuring
bouwkundige keuring
bemiddeling
 
Bouwkundige keuring

Huizen staan sinds enige tijd weer langer te koop en dat heeft voor kopers zo zijn voordelen. Eén van de duurste beslissingen in een mensenleven vraagt immers om een goede voorbereiding. Als u een huis hebt gevonden dat op het eerste gezicht helemaal aan uw wensen voldoet, is het misschien verleidelijk om zo snel mogelijk met de verkopers in onderhandeling te gaan. Maar wees op uw hoede. Regelmatig vertonen huizen onopgemerkte gebreken, achterstallig onderhoud of pakt een verbouwing duurder uit dan verwacht. Daarom raden wij alrijd een aankoopkeuring aan.

Wat houdt de bouwkundige keuring in?
Een bouwkundige- of aankoopkeuring is een visuele inspectie die u een beeld geeft van de bouwkundige staat van de woning. Tijdens de keuring zal de bouwkundige u veel informatie over de woning geven en uw vragen beantwoorden. Hij berekent daarnaast hoeveel geld u kwijt bent om het huis in redelijke staat te brengen. Na afloop ontvangt u een bouwkundig rapport, waarin een en ander beschreven staat. Naast het keuringsrapport, waarin de bouwkundige staat van de woning wordt aangegeven, ontvangt u een handige brochure met algemene informatie. Daarin vindt u veel wetenswaardige tips over onderhoud, de milieu- en gezondheidsaspecten van woningen, nuttige informatie over vocht en ventilatie, maar ook verbouwingstips.

Veel voorkomende gebreken
De voornaamste reden om een bouwkundige keuring te laten verrichten, is om inzicht te krijgen in de bouwkundige staat. Aankoopkeuringen worden vaak aangevraagd door kopers van oudere, vooroorlogse woningen. Toch zijn keuringen ook zeer nuttig bij huizen uit meer recente bouwperiodes. Neem bijvoorbeeld de ‘doorzonwoningen’ uit de jaren zeventig en tachtig. In die tijd werd er vaak minder degelijk gebouwd dan in de dertiger jaren. In gevels van deze doorzonwoningen komt bijvoorbeeld vaak houtrot voor en in het binnenwerk vochtdoorslag en schimmelvorming. Dat kan fors doortikken in de kosten voor herstel. Een huis opknappen pakt dan duurder uit dan verwacht. Elke bouwperiode heeft zo zijn eigen kenmerkende gebreken. Om hier een goed beeld van te krijgen, is vakkennis onmisbaar. Schakel daarom een deskundig bouwkundige in.

De ene keuring is de andere niet
Er zijn verschillende aanbieders van keuringen op de markt. Wees zorgvuldig in uw keuze, want het aanbod is divers. Zo is uw aanwezigheid bij de keuring soms niet gewenst, duurt een keuring slechts een uur of ontvangt u alleen een opsomming van de gebreken zonder een overzicht van de mogelijke herstelkosten. De aankoopkeuring waarvoor u bij ons terecht kunt, is grondig en neemt dan ook bijna altijd minimaal twee uur in beslag. Uw aanwezigheid wordt juist wel op prijs gesteld: door uw aanwezigheid wordt u beter geïnformeerd en bovendien geeft de bouwkundige u tijdens de keuring nuttige tips over onderhoud en herstel. Naast een onafhankelijk oordeel over de bouwkundige staat krijgt u ook inzicht in de herstelkosten. Bovendien ontvangt u het keuringsrapport direct na de keuring.

Tips
Als koper kunt u de informatie uit het keuringsrapport gebruiken in de onderhandelingen over de vraagprijs. Uit onderzoek blijkt dat kopers die het keuringsrapport in de onderhandelingen gebruiken hun bod gemiddeld met 27.000 euro verlaagd hebben! Het is daarom aan te raden niet te wachten tot ná het ondertekenen van het (voorlopig) koopcontract met het laten verrichten van een aankoopkeuring. Op dat moment bent u immers te laat om de resultaten van het keuringsrapport nog in de onderhandelingen te gebruiken. Uit onderzoek onder onder een grote groep (aspirant)kopers blijkt dat verhoudingsgewijs veel kopen (18%) naar aanleiding van de keuring niet door gaan. Indien u op het moment van het bieden op een woning nog geen bouwtechnische keuring hebt laten verrichten, dan kunt u bedingen dat een bouwtechnische keuring als ontbindende voorwaarde in het koopcontract wordt opgenomen. Hebt u na de keuring nog vragen over bouwtechnische aangelegenheden of op juridisch, financieel/fiscaal gebied, neem dan contact met ons op. U krijgt dan gratis advies.

Gang van zaken
Vraag voor het boeken van een bouwkundige- of aankoopkeuring eerst toestemming aan de verkoper. Als die geen bezwaar heeft tegen een keuring van zijn huis, kunt u telefonisch een afspraak maken. Geef bij uw aanvraag aan of u in aanmerking wilt komen voor Nationale Hypotheek Garantie. De keuring kan vrijwel altijd binnen vijf werkdagen worden ingepland. U ontmoet de bouwkundige voor de woning. Samen met u inspecteert hij de woning van binnen en van buiten. U krijgt daarbij ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen. Aansluitend bespreekt de bouwkundige zijn bevindingen met u. Tevens stelt de bouwkundige een keuringsrapport op dat u enkele dagen na afloop van de keuring ontvangt.

Kosten
Een bouwkundige keuring kost € 249,- voor maximaal twee uur. Indien de bouwkundige meer tijd nodig heeft, dan geldt voor elk volgend half uur een tarief van € 39,00. Bel voor meer informatie of het maken van een afspraak het nummer bovenin het scherm.

-Home 
HOME - AANKOOP KEURING - BOUWKUNDIGE KEURING - BEMIDDELING  

Constructie: CCS Nederland